• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Woodfloor

Member Area
Woodfloor

CSR

Corporate Social Responsibility (CSR):

Woodfloor er en virksomhed, der udøver stor grad af samfundsansvar overfor medarbejdere, miljø, klima og leverandører. Det handler om bæredygtighed – altså om vor virksomheds aktiviteter kan bære sig selv. Det gælder den økonomiske bæredygtighed, såvel som de konsekvenser virksomhedens drift har på omverden. Vi har derfor formuleret en CSR-strategi, der skal hjælpe os til løbende at have fokus på vores samfundsansvar.

Samfundsansvar er et stort bredt emne, der samtidig er dynamisk. Det kræver derfor, at man af og til justerer sin strategi på området og sætter sig nogle mål og delmål samt vedtager en handlingsplan for i dagligdagen lettere kan arbejde for at nå de opsatte mål. 

Klima

Bæredygtigt skovbrug:

Woodfloor støtter bæredygtig skovdrift, og som certificeret FSC- og PEFC leverandør, vil Woodfloor arbejde for at fremme salget af trægulve produceret af FSC- og PEFC certificeret træ. Vi vil arbejde for at udvikle og udvide sortimentet af certificerede trægulve.

FSC certificering betyder, at skoven, hvor råtræet kommer fra, er blevet uafhængigt kontrolleret og evalueret i forhold til legalitet, bæredygtighed samt miljømæssige, sociale og økonomiske principper defineret af Forest Stewardship Council. Se www.fsc.dk
 

PEFC certificering betyder, at skoven, hvor råtræet kommer fra, er blevet uafhængigt kontrolleret og evalueret i forhold til bæredygtighed defineret af Pan European Forrest Certification. Se www.pefc.dk

 

Det kan i nogle Ulande være vanskeligt eller umuligt at skaffe FSC-certificeret træ, men Woodfloor vil ved hjælp af Good Supplier Program altid sikre sig, at træet er legalt skovet, og at produktionen foregår etisk rigtigt f.eks. uden brug af børnearbejde og med de optimale forhold for de ansatte f.eks. med brug af basalt sikkerhedsudstyr som høreværn, beskyttelsesbriller og masker.

 

Woodfloor vil aktivt deltage i løbende forbedringer af produktionsforholdene blandt andet med henblik på maksimal sikkerhed på fabrikken. Woodfloor vil arbejde på, at vore kunder får øget kendskabet til certificeringernes indhold samt forståelse certificeringernes betydning.

 

Miljø

Woodfloor overholder arbejdsmiljøreglerne for fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt relevant

miljølovgivning og myndighedskrav.

Woodfloor arbejder på at forbedre miljøet ved at:

· at støtte lovgivningen til bekæmpelse af ulovligt træ

·  via medlemskab af FSC Danmark, vil vi støtte udbredelsen af FSC certificeret træ

·  at markedsføre FSC og PEFC certificerede trægulve

·  at forbedre vore produkter, så de er til mindst mulig skade for mennesker og miljø

·  at påvirke vore leverandører til øget anvendelse af certificeret træ og forbedring af miljøforhold.

·  at rådgive vore kunder om fordelene ved anvendelse af certificerede trægulve.

·  at reducere elforbruget og anvende grøn strøm.

·  at reducere den miljømæssige belastning af varmeforbruget. 

·  Woodfloor har tidligere anvendt naturgas og fyringsolie, men er overgået til fjernvarme.

·  at reducere støjniveauet på arbejdspladsen. Der anvendes el-trucks på lageret, og støjende maskiner står i støjbokse.

·  at sortere affaldet og reducere affaldsmængden.

·  at forbedre det psykiske og fysiske arbejdsmiljø for Woodfloors ansatte.

Vi har en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

·  at anvende genopladelige batterier, elspare pærer,

·  at anvende FSC certificeret eller svanemærket papir til alle tryksager/kopipapir, samt anvende svanemærkede rengøringsmidler.

·  at oliere vores gulve med naturlige olier uden opløsningsmidler.